Stöd för CxF4- och CGATS-data för utbyte av spotfärger 

Det är enkelt att använda spotfärger i SpectraProof: Alla CxF- eller CGATS-filer kan användas för att importera uppmätta spektraldata till SpectraProof för exakt visualisering av spotfärger. Eller så kan du använda det inbyggda mätverktyget och direkt mäta spektraldata i M0/M1/M2-läge i SpectraProof. Alla uppmätta eller importerade spektrala spotfärger kan namnges och sorteras i individuella färgbibliotek. Dessa bibliotek kan sedan användas i SpectraProof på kund-, projekt-, skrivar-, bläck- eller substratnivå.

Även ramper för alla spotfärger kan mätas eller importeras i CxF- eller CGATS-format.

Vad är CGATS och CxF?

CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) och CXF (Color Exchange Format) är filformat och standarder som används för färghantering, särskilt inom den grafiska industrin och tryckeribranschen. Båda formaten är utformade för att representera färgmätdata och färgprofiler, men de har lite olika syften.

CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards):

  • CGATS är en standard som utvecklats av International Color Consortium (ICC) för lagring av färgmätdata och enhetsprofiler.
  • Det används ofta för att utbyta data mellan olika färghanteringssystem, programvaror och hårdvaruenheter.
  • CGATS-filer lagrar vanligtvis information relaterad till färgmätningar, t.ex. spektraldata eller Lab-färgvärden, och relaterade metadata.

CXF (Color Exchange Format):

  • CXF är ett filformat som främst används för utbyte av spektrala färgdata, särskilt inom textil- och klädindustrin.
  • Den är utformad för att representera spektrala reflektans- och transmittansdata, som ger en omfattande beskrivning av hur ett material reflekterar och transmitterar ljus över det synliga spektrumet.
  • CXF-filer används ofta för att skapa och dela färgrecept för färgformulering och färgmatchning.

Viktiga skillnader mellan CGATS och CxF:

Den främsta skillnaden mellan CGATS och CXF är vilken typ av färgdata de är avsedda att representera:

  • CGATS är mer mångsidigt och används ofta för en rad olika uppgifter inom färghantering, inklusive enhetskarakterisering, färgmatchning och provtryckning. Den kan representera färgmätdata i olika former, vilket gör den lämplig för en mängd olika grafiska tillämpningar.
  • CXF, å andra sidan, är specialiserat på att representera spektraldata. Detta gör den särskilt användbar för branscher där exakt färgmatchning är avgörande. Detta gäller särskilt för färgämnen och textilier. Den används inte i lika stor utsträckning som CGATS inom det bredare området för färghantering.

Sammanfattningsvis är både CGATS och CXF standarder för att representera färgdata, men deras fokus och användningsområden skiljer sig åt. CGATS är mer generell och används i stor utsträckning, medan CXF är specialiserad för specifika branscher med en stark betoning på spektrala färgdata. Valet av format beror på de specifika kraven för de färgrelaterade uppgifterna i en viss bransch eller applikation.

sv_SESvenska