CxF4- ja CGATS-tietojen tuki pistemäistä värinvaihtoa varten. 

Pistevärien käyttäminen SpectraProof:ssä on helppoa: mitä tahansa CxF- tai CGATS-tiedostoa voidaan käyttää mitattujen spektritietojen tuomiseen SpectraProof:hen pistevärien tarkkaa visualisointia varten. Tai voit käyttää sisäänrakennettua mittaustyökalua ja mitata spektritiedot suoraan M0/M1/M2-tilassa SpectraProof:ssä. Kaikki mitatut tai tuodut spektriset pistevärit voidaan nimetä ja lajitella yksittäisiin värikirjastoihin. Näitä kirjastoja voidaan sitten käyttää SpectraProof:ssä asiakkaan, projektin, tulostimen, painovärin tai alustan mittakaavassa.

Kaikkien spottivärien tasaiset rampit voidaan mitata tai tuoda CxF- tai CGATS-muodossa.

Mikä on CGATS ja CxF?

CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) ja CXF (Color Exchange Format) ovat tiedostomuotoja ja standardeja, joita käytetään värinhallinnassa, erityisesti graafisessa teollisuudessa ja painoteollisuudessa. Molemmat tiedostomuodot on suunniteltu värinmittaustietojen ja väriprofiilien esittämiseen, mutta niillä on hieman erilaiset käyttötarkoitukset.

CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards):

  • CGATS on kansainvälisen värikonsortion (ICC) kehittämä standardi värimittaustietojen ja laiteprofiilien tallentamiseen.
  • Sitä käytetään yleisesti tietojen vaihtoon eri värinhallintajärjestelmien, ohjelmistojen ja laitteistojen välillä.
  • CGATS-tiedostot tallentavat yleensä värimittauksiin liittyviä tietoja, kuten spektritietoja tai Lab-väriarvoja, sekä niihin liittyviä metatietoja.

CXF (Color Exchange Format):

  • CXF on tiedostomuoto, jota käytetään ensisijaisesti spektriväritietojen vaihtoon erityisesti tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa.
  • Se on suunniteltu kuvaamaan spektraalista heijastus- ja läpäisykykyä, joka antaa kattavan kuvauksen siitä, miten materiaali heijastaa ja läpäisee valoa koko näkyvän spektrin alueella.
  • CXF-tiedostoja käytetään usein värireseptien luomiseen ja jakamiseen väriaineiden formulointia ja värisovitusta varten.

CGATSin ja CxF:n keskeiset erot:

CGATS:n ja CXF:n välinen tärkein ero on se, minkä tyyppistä väritietoa ne on tarkoitettu edustamaan:

  • CGATS on monipuolisempi, ja sitä käytetään yleisesti monenlaisiin värinhallintatehtäviin, kuten laitteiden luonnehdintaan, värisovitukseen ja vedosten oikovedoksiin. Se voi esittää värimittaustietoja eri muodoissa, joten se soveltuu useisiin graafisen alan sovelluksiin.
  • CXF on puolestaan erikoistunut spektritietojen esittämiseen. Tämän vuoksi se on erityisen hyödyllinen teollisuudenaloilla, joilla tarkka värien täsmäytys on kriittisen tärkeää. Tämä pätee erityisesti väriaineisiin ja tekstiileihin. Sitä ei käytetä yhtä laajasti kuin CGATS:ää laajemmalla värinhallinnan alalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä CGATS että CXF ovat standardeja väritietojen esittämiseksi, mutta niiden painopiste ja käyttötapaukset ovat erilaisia. CGATS on yleiskäyttöisempi ja laajalti käytetty, kun taas CXF on erikoistunut tietyille teollisuudenaloille ja painottuu voimakkaasti spektriväritietoihin. Formaatin valinta riippuu tietyn toimialan tai sovelluksen väreihin liittyvien tehtävien erityisvaatimuksista.

fiSuomi