Mätning och byte av färger

Det är enkelt att antingen ersätta spotfärger i Spectraproof med andra färger, eller ersätta dem med en nytillkommen färg som du kan mäta direkt i SpectraProof. När du har anslutit en kompatibel spektrofotometer kan du enkelt skapa nya spektrala spotfärgsmätningar antingen i CGATS- eller CxF4-format direkt i SpectraProof och integrera dessa mätningar i ditt individuella färgbibliotek.

sv_SESvenska