Bearbetning av PDF och TIFF softproof

SpectraProof kan arbeta med PDF-filer (Portable Document Format) för softproofing och visning av digitalt innehåll.

SpectraProof bearbetar utskriftsfärdiga PDF-filer som PDF-X-data med separationer eller sammansatta TIFF-bilder. PDF-filer tolkas av en RIP och sparas som en separation. Softproof-beräkningen i SpectraProof baseras sedan på dessa separationer för beräkning och komposition.

Text, bilder, färger, teckensnitt och layout visas så som de skulle se ut i det slutliga tryckta eller publicerade dokumentet. Användare kan zooma in och ut, panorera och navigera genom PDF-dokumentet för detaljerad inspektion.

sv_SESvenska