Obsługa danych CxF4 i CGATS dla wymiany kolorów spotowych 

Korzystanie z kolorów punktowych w SpectraProof jest łatwe: Dowolny plik CxF lub CGATS może być użyty do zaimportowania zmierzonych danych spektralnych do SpectraProof w celu precyzyjnej wizualizacji kolorów punktowych. Można też użyć wbudowanego narzędzia pomiarowego i bezpośrednio zmierzyć dane spektralne w trybie M0/M1/M2 w SpectraProof. Wszystkie zmierzone lub zaimportowane spektralne kolory punktowe można nazwać i posortować w indywidualne biblioteki kolorów. Biblioteki te można następnie wykorzystać w SpectraProof w skali klienta, projektu, drukarki, farby drukarskiej lub podłoża.

Nawet rampy dla wszystkich kolorów dodatkowych mogą być mierzone lub importowane w formacie CxF lub CGATS.

Czym są CGATS i CxF?

CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) i CXF (Color Exchange Format) to formaty plików i standardy stosowane w zarządzaniu kolorami, szczególnie w branży graficznej i poligraficznej. Oba formaty są przeznaczone do reprezentowania danych pomiarowych kolorów i profili kolorów, ale służą nieco innym celom.

CGATS (Komitet ds. Standardów Technologii Graficznych):

  • CGATS to standard opracowany przez International Color Consortium (ICC) do przechowywania danych pomiarowych kolorów i profili urządzeń.
  • Jest on powszechnie używany do wymiany danych między różnymi systemami zarządzania kolorami, oprogramowaniem i urządzeniami sprzętowymi.
  • Pliki CGATS zazwyczaj przechowują informacje związane z pomiarami kolorów, takie jak dane spektralne lub wartości kolorów Lab i powiązane metadane.

CXF (Color Exchange Format):

  • CXF to format pliku używany głównie do wymiany danych spektralnych kolorów, zwłaszcza w przemyśle tekstylnym i odzieżowym.
  • Został on zaprojektowany do reprezentowania danych spektralnego odbicia i transmitancji, co zapewnia kompleksowy opis tego, jak materiał odbija i przepuszcza światło w całym spektrum widzialnym.
  • Pliki CXF są często używane do tworzenia i udostępniania receptur kolorów do recepturowania barwników i dopasowywania kolorów.

Kluczowe różnice między CGATS i CxF:

Podstawową różnicą między CGATS i CXF jest rodzaj danych kolorów, które mają reprezentować:

  • CGATS jest bardziej wszechstronny i jest powszechnie używany do szerokiego zakresu zadań zarządzania kolorami, w tym do charakteryzacji urządzeń, dopasowywania kolorów i proofingu. Może reprezentować dane pomiarowe kolorów w różnych formach, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań graficznych.
  • Z drugiej strony CXF specjalizuje się w reprezentowaniu danych spektralnych. Dzięki temu jest szczególnie przydatny w branżach, w których dokładne dopasowanie kolorów ma kluczowe znaczenie. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku barwników i tekstyliów. Nie jest on tak szeroko stosowany jak CGATS w szerszej dziedzinie zarządzania kolorami.

Podsumowując, zarówno CGATS, jak i CXF są standardami reprezentacji danych kolorów, ale ich cel i przypadki użycia są różne. CGATS jest bardziej ogólny i szeroko stosowany, podczas gdy CXF jest wyspecjalizowany dla określonych branż z silnym naciskiem na spektralne dane kolorów. Wybór formatu zależy od konkretnych wymagań zadań związanych z kolorem w danej branży lub aplikacji.

pl_PLPolski