Rendering av N-kanal (EKG)

Spectraproof Softproof Solution: Onscreen Display for Rendering, Output Condition like FOGRA55 CMYKOGV ECG Colour Gamut

N-channel ICC-profiler används i färghantering för att hantera färgåtergivning i utskriftsenheter som använder fler än de vanliga CMYK-bläckkanalerna. Dessa profiler är viktiga för att uppnå korrekta färger med utökat färgomfång. De är särskilt värdefulla vid reklam- och förpackningstryck, där färgåtergivningen är av största vikt.

SpectraProof kan softproofa alla N-kanaliga ICC-profiler som FOGRA55 CMYKOGV ECG och visa färgerna korrekt på softproof-monitorn. Alla kanaler kan valideras i jobbvalideringen.

Korrekt färghantering och kalibrering är avgörande vid EKG-utskrift för att säkerställa att de önskade färgerna återges korrekt. Särskilt med detta relativt nya utskriftskoncept kan noggrann softproofing med SpectraProof spara mycket tid och arbete för att uppnå snabba, exakta och färgstarka resultat i softproof och utskrift.

What is Extended Color Gamut (ECG)

Extended Color Gamut (ECG) printing is a printing technology and technique that expands the range of colors that can be reproduced in the printing process beyond what is possible with the traditional four-color process, also known as CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and Key/Black). ECG printing typically uses additional ink colors to expand the color gamut and improve the color accuracy of printed materials.

Key points about ECG Extended Color Gamut printing

  • Extended color gamut: ECG printing uses a wider range of ink colors beyond the standard CMYK inks. These additional inks in standards such as FOGRA55 CMYKOGV include orange, violet, and green. They may also include other spot colors, special inks, or custom blended inks.
  • In SpectraProof Standard, you can use Orange, Violet and Green with N-Channel ECG color profiles like FOGRA55. If you use different colors in printing, switch to SpectraProof Professional. Here, you can use, measure, and apply any color to the additional color channels.
  • Improved color accuracy: By using a wider range of ink colors, ECG printing can achieve more accurate and vibrant color reproduction, enabling better brand color matching and delivering high-quality, photo-realistic images.
  • Better Reproduction of Brand Colors: ECG is especially valuable for brand owners and designers who want to maintain precise control over the colors in their branding and marketing materials.
  • Improved print quality: ECG printing often results in higher levels of detail, smoother gradients and a wider color gamut. This can be especially beneficial for applications such as packaging, labels and promotional materials.
  • Reduced spot color usage: ECG printing expands the color gamut. It can also reduce the need to use a large number of separate spot colors. This can be costly and complex to manage.
  • CMYK as a base color: CMYK colors are often used as a base in ECG printing, with the additional inks applied as needed to expand the color gamut.
  • Extended Color Gamut printing is widely used in the packaging industry, where vibrant and consistent colors are essential for branding and marketing. It is also used in various other areas of commercial printing and production where color accuracy and quality are paramount. By expanding the color gamut, ECG printing offers greater flexibility and precision in color reproduction. It helps meet the demanding color requirements of today’s print projects.
sv_SESvenska