Spektral prediktion för process- och dekorfärger

En av de unika funktionerna i SpectraProof Professional är möjligheten att arbeta med exakt spektral matematik och förutsägelse för spotfärger. Uppmätta eller syntetiserade spektrala färgkanaler läggs i SpectraProof ovanpå CMYK eller andra färgskikt. SpectraProof beräknar övertryck etc. på en spektral basis. Det ger en exakt spektral förutsägelse av det tryckta resultatet för alla flerfärgslayouter med spotfärger.

Även ramper för spotfärger kan antingen syntetiseras eller spektralt mätas inom SpectraProof. Detta förbättrar den spektrala förutsägelsen av softproof.

sv_SESvenska