Utbyte av jobb mellan Spectraproof-stationer

Spectraproof Softproof Lösning: Softproof Jobbet återges på skärmen, jobbarkiv skapas.

SpectraProof-stationer kan enkelt utbyta förkonfigurerade SpectraProof-jobbdata med varandra. Hur fungerar detta i detalj?


I SpectraProof kan operatören exportera ett SpectraProof-jobb med en validerad bildskärm och efter en jobbvalidering. Jobbvalideringen måste utföras i förväg för att säkerställa att inga jobbdata utbyts som kan ha återgivits eller visats. Även i provtryck på papper används inga provtryck som inte har en grön bock och som har kontrollerats och validerats i enlighet med detta.

SpectraProof skapar sedan ett 128-bitars krypterat ZIP-arkiv under exporten, som innehåller samma data som i en SpectraProof-jobbmapp: alla separationer, ICC-profiler, färginformation och mycket mer lagras i den här mappen. De färger som behövs för det här jobbet extraheras från det lokala färgbiblioteket och sparas i jobbet.


Konfigurationsinformation, användarinformation, tillgångar som bakgrunder, material etc. tas också med i beräkningen och sparas i SpectraProof-jobbbehållaren. Detta jobb kan sedan skickas till en annan SpectraProof-användare, oavsett vilken SpectraProof-version de har. Alla SpectraProof-stationer kan avkoda, öppna, ladda och visa ett SpectraProof-jobb.

sv_SESvenska