Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

1. Yleiskatsaus tietosuojaan

Yleisiä tietoja

Seuraavista tiedoista saat helposti yleiskuvan siitä, mitä henkilökohtaisille tiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä sivustolla. Termi "henkilötiedot" käsittää kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityisyydensuojakäytännöistämme saat yksityiskohtaisempaa tietoa tietosuojaselosteestamme. Olemme sisällyttäneet tämän lausunnon tämän kopion alareunaan.

Tietojen tallentaminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen tallentamisesta tällä verkkosivustolla (eli "rekisterinpitäjä")?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston ylläpitäjä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivuston kohdasta "Lain edellyttämät tiedot".

Miten tallennamme tietosi?

Keräämme tietojasi sen seurauksena, että sinä jaat tietojasi kanssamme. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeellemme.

Tietojärjestelmämme tallentavat muut tiedot automaattisesti tai sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi niiden tallentamiseen verkkosivustolla käynnin aikana. Nämä tiedot ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai aika, jolloin sivustoa käytettiin). Nämä tiedot tallentuvat automaattisesti, kun käytät tätä verkkosivustoa.

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista tuotetaan, jotta voidaan taata verkkosivuston virheetön toiminta. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymismallien analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoa arkistoitujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajista ja käyttötarkoituksista ilman, että sinun tarvitsee maksaa maksua tällaisesta tietojen luovuttamisesta. Sinulla on myös oikeus vaatia, että tietosi oikaistaan tai poistetaan. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, sinulla on mahdollisuus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa, mikä vaikuttaa kaikkeen tulevaan tietojenkäsittelyyn. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä tämän verkkosivuston kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" ilmoitetussa osoitteessa, jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä asioista.

Analyysityökalut ja kolmansien osapuolten tarjoamat työkalut

On mahdollista, että selaustottumuksiasi analysoidaan tilastollisesti, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Tällaiset analyysit suoritetaan pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista saat alla olevasta tietosuojaselosteesta.

2. Isännöinti ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Ulkoinen hosting

Tätä verkkosivustoa isännöi ulkopuolinen palveluntarjoaja (isäntä). Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimille. Näitä voivat olla muun muassa IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, metatiedot ja viestintä, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttö ja muut verkkosivuston kautta syntyvät tiedot.

Isäntää käytetään potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja ammattitaitoisen palveluntarjoajan verkkopalveluidemme turvallisen, nopean ja tehokkaan tarjoamisen vuoksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Isäntämme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvoitteiden täyttämiseksi ja meidän ohjeidemme noudattamiseksi kyseisten tietojen osalta.

Käytämme seuraavaa isäntää:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Omistaja: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Puhelin:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
Sähköposti:info@all-inkl.com

Sopimustietojen käsittelyä koskevan sopimuksen tekeminen

Jotta voimme taata, että tietoja käsitellään tietosuojasäännösten mukaisesti, olemme tehneet isäntämme kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä.

3. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Näin ollen käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisina tietoina ja lakisääteisten tietosuojasäännösten ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Aina kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilökohtaisia tietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin käytämme näitä tietoja. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Ilmoitamme täten, että tietojen siirto Internetin kautta (esim. sähköpostiviestinnän kautta) voi olla altis tietoturva-aukoille. Tietoja ei ole mahdollista suojata täydellisesti kolmansien osapuolten pääsyä vastaan.

tiedot vastuullisesta osapuolesta (GDPR:ssä "rekisterinpitäjä").

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä on:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Puhelin: 07071-7952740
Sähköposti: info@proof.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa tekee päätökset henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksista ja resursseista.

Varastoinnin kesto

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritetty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes se tarkoitus, jota varten ne kerättiin, ei ole enää voimassa. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalain mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa poisto tapahtuu sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Tietoja tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin

Verkkosivustollamme käytetään erityisesti Yhdysvalloissa sijaitsevien yritysten työkaluja. Kun nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi saattavat siirtyä näiden yritysten yhdysvaltalaisille palvelimille. Meidän on huomautettava, että Yhdysvallat ei ole EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu turvallinen kolmas maa. Yhdysvaltalaisten yritysten on luovutettava henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröitynä voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. salaiset palvelut) voivat käsitellä, arvioida ja säilyttää tietojasi pysyvästi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksessa. Meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa näihin käsittelytoimiin.

Tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi peruuttaminen

Monenlaiset tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Voit myös milloin tahansa peruuttaa meille jo antamasi suostumuksen. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamistasi tapahtuneen tietojenkeruun laillisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa; oikeus vastustaa suoramainontaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJA KÄSITELLÄÄN ART. 6 §:N 1 MOMENTTI LIT. E TAI F GDPR:N NOJALLA, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ AINUTLAATUISESTA TILANTEESTASI JOHTUVIN PERUSTEIN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. JOS HALUAT SELVITTÄÄ, MIHIN OIKEUSPERUSTEESEEN TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU, TUTUSTU TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN. JOS KIRJAAT VASTALAUSEEN, EMME ENÄÄ KÄSITTELE KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS PYSTYMME ESITTÄMÄÄN PAKOTTAVIA SUOJELUN ARVOISIA PERUSTEITA TIETOJESI KÄSITTELYLLE, JOTKA OVAT ETUJASI, OIKEUKSIASI JA VAPAUKSIASI TÄRKEÄMPIÄ, TAI JOS KÄSITTELYN TARKOITUKSENA ON OIKEUDELLISTEN OIKEUKSIEN VAATIMINEN, KÄYTTÄMINEN TAI PUOLUSTAMINEN (YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMAINONTAA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MAINONTAA VARTEN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMAINONTAAN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMAINONNAN TARKOITUKSIIN (GDPR:N 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heillä on tavallisesti kotipaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkomus tapahtui. Oikeus tehdä valitus on voimassa riippumatta muista hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, jotka ovat käytettävissä oikeussuojakeinoina.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vaatia, että luovutamme sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa kaikki tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi. Jos vaadit tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain, jos se on teknisesti mahdollista.

SSL- ja/tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten ostotilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille verkkosivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tämä verkkosivusto käyttää joko SSL- tai TLS-salausohjelmaa. Voit tunnistaa salatun yhteyden tarkistamalla, vaihtuuko selaimen osoiterivillä "http://" muotoon "https://", ja myös siitä, että selaimen rivillä näkyy lukkokuvake.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Salatut maksutapahtumat tällä verkkosivustolla

Jos olet velvollinen jakamaan maksutietosi (esim. tilinumerosi, jos annat meille valtuudet veloittaa pankkitiliäsi) kanssamme sen jälkeen, kun olet tehnyt kanssamme maksullisen sopimuksen, näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelemiseksi.

Maksutapahtumat, joissa käytetään yleisiä maksutapoja (Visa/MasterCard, pankkitilin veloitus), käsitellään yksinomaan salattujen SSL- tai TLS-yhteyksien kautta. Tunnistat salatun yhteyden tarkistamalla, vaihtuuko selaimen osoiterivillä "http://" muotoon "https://", ja myös siitä, että selaimen rivillä näkyy lukkokuvake.

Jos viestintä kanssamme on salattua, kolmannet osapuolet eivät voi lukea kanssamme jakamiasi maksutietoja.

Tietojen ilmoittaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on sovellettavien lakisääteisten säännösten puitteissa oikeus milloin tahansa pyytää tietoja arkistoiduista henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja vastaanottajista sekä tietojesi käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla voi myös olla oikeus saada tietosi oikaistuksi tai poistetuksi. Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai muista henkilötietoja koskevista kysymyksistä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" annetussa osoitteessa.

Oikeus vaatia käsittelyrajoituksia

Sinulla on oikeus vaatia rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" annetussa osoitteessa. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista koskee seuraavia tapauksia:

  • Jos kiistät arkistoimiemme tietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä jonkin verran aikaa väitteesi tarkistamiseen. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä sinä aikana, kun tämä tutkimus on käynnissä.
  • Jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on mahdollisuus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista sen sijaan, että vaatisit näiden tietojen poistamista.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi ja tarvitset niitä laillisten oikeuksien käyttämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijasta.
  • Jos olet esittänyt vastalauseen asetuksen (EY) N:o 2100/94 artiklan mukaisesti. 21 GDPR:n 1 §:n nojalla, sinun ja meidän oikeuksiamme on punnittava toisiaan vastaan. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole määritetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja - lukuun ottamatta niiden arkistointia - voidaan käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai laillisten oikeuksien vaatimista, käyttämistä tai puolustamista varten tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai EU:n jäsenvaltion mainitsemien tärkeiden yleisen edun mukaisten syiden vuoksi.

Ei-toivottujen sähköpostiviestien hylkääminen

Vastustamme täten sitä, että kohdassa "Lain edellyttämät tiedot" annettavien pakollisten tietojen yhteydessä julkaistuja yhteystietoja käytetään sellaisten mainos- ja tiedotusmateriaalien lähettämiseen meille, joita emme ole nimenomaisesti pyytäneet. Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät pidättävät itsellään nimenomaisen oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos mainostietoja lähetetään pyytämättä, esimerkiksi SPAM-viesteillä.

4. Tietojen tallentaminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustomme ja -sivumme käyttävät alalla niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka eivät aiheuta mitään vahinkoa laitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai ne arkistoidaan pysyvästi laitteeseesi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun lopetat vierailun. Pysyvät evästeet säilyvät laitteessasi, kunnes poistat ne aktiivisesti tai selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa on mahdollista, että kolmannen osapuolen evästeet tallennetaan laitteeseesi, kun astut sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden evästeiden avulla sinä tai me voimme hyödyntää tiettyjä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja (esim. maksupalvelujen käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on useita eri tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman evästeitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muiden evästeiden tarkoituksena voi olla käyttäjämallien analysointi tai mainosviestien näyttäminen.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisten viestintätapahtumien suorittamiseksi (pakolliset evästeet) tai tiettyjen käyttämiesi toimintojen tarjoamiseksi (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoiminto) tai jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet, jotka tarjoavat mitattavissa olevaa tietoa verkkoyleisöstä), tallennetaan art. 6 §:n 1 momentin f kohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa mainita. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen, jotta voidaan varmistaa teknisesti virheetön ja optimoitu ylläpitäjän palvelujen tarjoaminen. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumustasi, evästeet tallennetaan yksinomaan saadun suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Evästeasetukset

Sinulla on mahdollisuus määrittää selaimesi siten, että saat ilmoituksen aina, kun evästeitä asetetaan, ja sallia evästeiden hyväksyminen vain tietyissä tapauksissa. Voit myös estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti tai aktivoida poistotoiminnon, jotta evästeet poistetaan automaattisesti selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannen osapuolen evästeitä käytetään tai jos evästeitä käytetään analyyttisiin tarkoituksiin, ilmoitamme siitä erikseen tämän tietosuojakäytännön yhteydessä ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Palvelimen lokitiedostot

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Tiedot sisältävät:

  • Käytetyn selaimen tyyppi ja versio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Lähettäjän URL-osoite
  • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinkyselyn kellonaika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Nämä tiedot tallennetaan tietosuojakäytännön art. 6 §:n 1 momentin f kohdan perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu teknisesti virheettömään kuvaukseen ja ylläpitäjän verkkosivuston optimointiin. Tämän saavuttamiseksi palvelimen lokitiedostot on tallennettava.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeemme kautta, tallennamme yhteydenottolomakkeessa annetut tiedot sekä kaikki siinä annetut yhteystiedot, jotta voimme käsitellä tiedusteluasi ja jos meillä on lisäkysymyksiä. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu art. 6 para. 1 lit. b GDPR:n perusteella, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toteuttamiseen tai jos se on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen pyyntöjen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeelle antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan tiedot, perut suostumuksesi tietojen arkistointiin tai jos tietojen arkistointitarkoitusta ei enää ole (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme saaneet vastauksen kyselyysi). Tämä ei rajoita pakottavien lakisääteisten säännösten - erityisesti säilytysaikojen - soveltamista.

Pyyntö sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme pyyntösi ja kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, pyyntö) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu art. 6 §:n 1 momentin b kohdan perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella, joka koskee meille toimitettujen kyselyjen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos se on saatu.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot pysyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus raukeaa (esim. pyyntösi täyttämisen jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Rekisteröityminen tällä verkkosivustolla

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä tälle verkkosivustolle voidaksesi käyttää sivuston lisätoimintoja. Käytämme syöttämiäsi tietoja ainoastaan rekisteröidyn tarjouksen tai palvelun käyttämiseen. Rekisteröitymisen yhteydessä pyytämämme tiedot on annettava kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa hylkäämme rekisteröinnin.

Ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista tärkeistä muutoksista valikoimassamme tai teknisistä muutoksista käytämme rekisteröinnin yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta.

Käsittelemme rekisteröintiprosessin aikana annettuja tietoja suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Rekisteröitymisprosessin aikana tallennettuja tietoja säilytetään niin kauan kuin olet rekisteröitynyt tälle verkkosivustolle. Tämän jälkeen nämä tiedot poistetaan. Tämä ei rajoita pakollisten lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden noudattamista.

Tämän verkkosivuston kommenttitoiminto

Kun käytät tämän verkkosivuston kommenttitoimintoa, kommenttisi lisäksi arkistoidaan tiedot kommentin syntymisajankohdasta ja sähköpostiosoitteestasi sekä valitsemastasi käyttäjätunnuksesta, jos et kirjoita nimettömänä.

IP-osoitteen tallentaminen

Kommenttitoimintomme tallentaa kaikkien kommentteja kirjoittavien käyttäjien IP-osoitteet. Koska emme tarkista kommentteja ennen niiden julkaisemista, tarvitsemme nämä tiedot, jotta voimme ryhtyä toimiin kirjoittajaa vastaan, jos oikeuksia on loukattu, esimerkiksi jos kyseessä on kunnianloukkaus tai propaganda.

Huomautusten säilytysaika

Tallennamme kommentit ja kaikki niihin liittyvät tiedot ja ne säilyvät tällä verkkosivustolla, kunnes kommentin sisältö on poistettu kokonaan tai jos kommentit on poistettava oikeudellisista syistä (esim. loukkaavat kommentit).

Oikeusperusta

Kommentit tallennetaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa jo antamaasi suostumusta. Tätä varten sinun tarvitsee vain lähettää meille epävirallinen ilmoitus sähköpostitse. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamistasi tapahtuneen tietojenkeruun laillisuuteen.

5. Analyysivälineet ja mainonta

Matomo (entinen Piwik)

Tämä verkkosivusto käyttää avoimen lähdekoodin verkkoanalyysipalvelua Matomo. Matomo käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen useilla eri sivuilla ja joiden avulla voidaan analysoida käyttäjän käyttäytymismalleja (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Matomon tallentamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstä tallennetaan palvelimellemme. Ennen arkistointia IP-osoite anonymisoidaan ensin.

Matomon avulla voimme kerätä ja analysoida tietoja verkkosivustomme käytöstä verkkosivuston kävijöiden toimesta. Näin voimme esimerkiksi selvittää, milloin sivuja on katsottu ja miltä alueelta ne ovat tulleet. Lisäksi keräämme erilaisia lokitiedostoja (esim. IP-osoite, lähettäjä, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä) ja voimme mitata, suorittavatko verkkosivustomme kävijät tiettyjä toimia (esim. klikkauksia, ostoksia jne.).

Tämän analyysivälineen käyttö perustuu asetuksen (EY) N:o 2100/94 art. 6 §:n 1 momentin f alakohtaan GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymismalleja, jotta ylläpitäjän verkkotarjontaa ja mainontaa voidaan optimoida. Jos vastaavaa sopimusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n perusteella; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Hosting

Isännöimme Matomoa yksinomaan omilla palvelimillamme, joten kaikki analyysitiedot pysyvät meillä eikä niitä luovuteta eteenpäin.https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, jos käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). On myös mahdollista sijoittaa kohdennettuja mainoksia Googlen hallussa olevien käyttäjätietojen perusteella (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet; kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme analysoida näitä tietoja määrällisesti, esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainostemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Google-mainosten käyttö perustuu Art. 6 §:n 1 momentin lit. et seq. GDPR. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida ylläpitäjän palveluja ja tuotteita mahdollisimman tehokkaasti.

6. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata tällä verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja suostut uutiskirjeen vastaanottamiseen. Muita tietoja ei kerätä tai niitä kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä jaa niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen tietojen arkistointiin, sähköpostiosoitteeseen ja näiden tietojen käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen esimerkiksi klikkaamalla uutiskirjeessä olevaa "Peruuta tilaus"-linkkiä. Tämä ei vaikuta tähän mennessä toteutettujen tietojenkäsittelytapahtumien laillisuuteen.

Me säilytämme meille uutiskirjeen tilaamista varten talletetut tiedot, kunnes peruutat uutiskirjeen tai uutiskirjepalvelun tarjoajan tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Muihin tarkoituksiin meille tallennetut tiedot säilyvät ennallaan.

Kun poistut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan tallennus on rajoittamaton. Voit vastustaa tietojen tallentamista, jos etusi on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.

7. Lisäosat ja työkalut

YouTube ja laajennettu tietosuojaintegraatio

Verkkosivustomme upottaa YouTube-sivuston videoita. Sivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. YouTuben mukaan tämä tila varmistaa, että YouTube ei tallenna mitään tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä ennen kuin he katsovat videon. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että tietojen jakaminen YouTube-kumppaneiden kanssa voidaan sulkea pois laajennetun tietosuojatilan vuoksi. Esimerkiksi riippumatta siitä, katsotko videota, YouTube luo aina yhteyden Google DoubleClick -verkostoon.

Heti kun aloitat YouTube-videon toistamisen tällä verkkosivustolla, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämän seurauksena YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet vieraillut. Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi vieraillessasi sivustollamme, annat YouTuben yhdistää selailutottumuksesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

Kun olet aloittanut videon toistamisen, YouTube voi lisäksi sijoittaa laitteeseesi erilaisia evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen tuottamiseen, jotta sivuston käyttäjäystävällisyyttä voidaan parantaa ja petosyritykset estää.

Tietyissä olosuhteissa YouTube-videon toistamisen aloittamisen jälkeen voi käynnistyä muita tietojenkäsittelytapahtumia, joihin emme voi vaikuttaa.

YouTuben käyttö perustuu siihen, että haluamme esittää verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla. Art. 6 §:n 1 momentin f kohdan mukaisesti tämä on oikeutettu etu. Jos vastaavaa sopimusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan Art. 6 para. 1 lit. a GDPR:n perusteella; sopimus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja siitä, miten YouTube käsittelee käyttäjätietoja, on YouTuben tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Tämä verkkosivusto käyttää karttapalvelu Google Mapsia. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Jotta Google Maps -ominaisuuksia voidaan käyttää, IP-osoitteesi on tallennettava. Yleensä nämä tiedot siirretään yhdelle Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevista palvelimista, jossa ne arkistoidaan. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä ei voi valvoa tiedonsiirtoa.

Käytämme Google Mapsia, jotta voimme esitellä verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla ja jotta verkkosivustollamme ilmoitetut sijainnit ovat helposti löydettävissä. Tämä on oikeutettu etu, joka on määritelty art. 6 §:n 1 momentin f kohdan määritelmän mukainen oikeutettu syy. Jos suostumus on saatu, tietoja käsitellään yksinomaan tietosuojaselosteen artiklan 1 kohdan mukaisesti. 6 §:n 1 momentin a kohdan perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Sähköisen kaupankäynnin ja maksupalvelujen tarjoajat

Tietojen käsittely (asiakas- ja sopimustiedot)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen oikeussuhteen perustamiseksi, sisällön järjestämiseksi tai muuttamiseksi (tietojen inventointi). Nämä toimet toteutetaan art. 6 §:n 1 momentin b kohdan yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimien toteuttamiseksi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjät voivat käyttää palveluita ja laskuttaa niistä.

Kerätyt asiakastiedot poistetaan tilauksen päätyttyä tai liikesuhteen päättyessä. Tämä ei rajoita lakisääteisten säilytysaikomusten soveltamista.

Tietojen siirto verkkokauppojen, vähittäismyyjien ja tavaroiden lähetysten sopimusten päättämisen yhteydessä

Jaamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä; esimerkiksi yritysten kanssa, joille on uskottu tavaroiden lähettäminen, tai rahoituslaitoksen kanssa, jonka tehtävänä on maksujen käsittely. Muita tietojen siirtoja ei tapahdu tai tapahtuu vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi siirtoon. Tietojasi ei saa jakaa kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on Art. 6 §:n 1 momentin b alakohta GDPR, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltäviä toimia varten.

Tietojen siirto palveluja ja digitaalista sisältöä koskevien sopimusten päätyttyä

Jaamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen sopimuksen käsittelyn yhteydessä, esimerkiksi maksujen käsittelystä vastaavan rahoituslaitoksen kanssa.

Tietoja ei siirretä eteenpäin tai siirretään vain, jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi siirtoon. Tietojasi ei saa jakaa kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi esimerkiksi mainostarkoituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on Art. 6 §:n 1 momentin b alakohta GDPR, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltäviä toimia varten.

Maksupalvelut

Integroimme verkkosivustollamme kolmansien osapuolten maksupalveluja. Kun teet ostoksen meiltä, maksupalveluntarjoaja käsittelee maksutietojasi (esim. nimi, maksusumma, pankkitilitiedot, luottokortin numero) maksujen käsittelyä varten. Näihin maksutapahtumiin sovelletaan vastaavien palveluntarjoajien sopimus- ja tietosuojamääräyksiä. Maksupalveluntarjoajien käyttö perustuu art. 6(1)(b) GDPR (sopimusperusteinen käsittely) ja sujuvan, miellyttävän ja turvallisen maksutapahtuman edun vuoksi (GDPR 6(1)(f) artikla). Siltä osin kuin suostumustasi pyydetään tiettyjä toimia varten, tietosuoja-asetuksen art. 6(1)(a) GDPR on tietojenkäsittelyn oikeusperusta; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Käytämme seuraavia maksupalveluja/maksupalveluntarjoajia tämän verkkosivuston yhteydessä:

PayPal

Tämän maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (jäljempänä "PayPal"). Yksityiskohdat löytyvät PayPalin tietosuojakäytännöstä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Toimittaja on Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä "Klarna"). Klarna tarjoaa erilaisia maksuvaihtoehtoja (esim. osamaksukauppa). Jos päätät maksaa Klarnan avulla (Klarna-kassaratkaisu), Klarna kerää sinusta erilaisia henkilötietoja. Klarna käyttää evästeitä optimoidakseen Klarna-kassaratkaisun käytön. Lisätietoja Klarnan evästeiden käytöstä löydät seuraavasta linkistä: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Klarnan tietosuojakäytännöstä seuraavan linkin takaa: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Pikasiirto Sofort

Tämän maksupalvelun tarjoaja on Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksa (jäljempänä "Sofort GmbH"). Sofortüberweisung-menettelyn avulla saamme Sofort GmbH:lta maksuvahvistuksen reaaliajassa ja voimme välittömästi aloittaa velvoitteidemme täyttämisen. Jos olet valinnut maksutavan "Sofortüberweisung", lähetä Sofort GmbH:lle PIN-koodi ja voimassaoleva TAN-koodi, jolla se voi kirjautua verkkopankkitilillesi.

Sofort GmbH tarkistaa automaattisesti tilisi saldon kirjauduttuasi sisään ja suorittaa siirron meille lähettämäsi TAN-tunnuksen avulla. Sen jälkeen se lähettää meille välittömästi vahvistuksen tapahtumasta. Kirjautumisen jälkeen tarkistetaan automaattisesti myös liikevaihtosi, tilinylitysmahdollisuuden luottoraja sekä muiden tilien olemassaolo ja niiden saldot. PIN-koodin ja TAN-koodin lisäksi Sofort GmbH:lle välitetään syöttämäsi maksutiedot sekä henkilötiedot. Henkilötietojasi ovat etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite, IP-osoite ja mahdollisesti muita maksujen käsittelyssä tarvittavia tietoja. Näiden tietojen toimittaminen on välttämätöntä, jotta henkilöllisyytesi voidaan selvittää kiistatta ja estää petosyritykset. Lisätietoja maksamisesta välittömällä pankkisiirrolla on seuraavissa linkeissä: https://www.sofort.de/datenschutz.html ja https://www.klarna.com/sofort/.

fiSuomi