Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. Et overblik over databeskyttelse

Generel information

De følgende oplysninger giver dig et nemt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger dette websted. Udtrykket "personlige data" omfatter alle data, der kan bruges til at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger henvises til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi har inkluderet denne erklæring i bunden af denne kopi.

Dataregistrering på denne hjemmeside

Hvem er den ansvarlige for registreringen af data på denne hjemmeside (dvs. den "dataansvarlige")?

Dataene på denne hjemmeside behandles af operatøren af hjemmesiden, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige under afsnittet "Information Required by Law" på denne hjemmeside.

Hvordan registrerer vi dine data?

Vi indsamler dine data som et resultat af, at du deler dine data med os. Det kan f.eks. være oplysninger, du indtaster i vores kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, eller efter at du har givet dit samtykke til registreringen under dit besøg på hjemmesiden. Disse data omfatter primært tekniske oplysninger (f.eks. webbrowser, operativsystem eller tidspunkt for adgang til webstedet). Disse oplysninger registreres automatisk, når du går ind på denne hjemmeside.

Hvilke formål bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne genereres for at garantere en fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere dine brugermønstre.

Hvilke rettigheder har du, når det gælder dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til at modtage oplysninger om kilden til, modtagerne af og formålet med dine arkiverede persondata uden at skulle betale et gebyr for sådanne oplysninger. Du har også ret til at kræve, at dine data bliver rettet eller slettet. Hvis du har givet samtykke til databehandling, har du til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, hvilket vil påvirke al fremtidig databehandling. Desuden har du ret til at kræve, at behandlingen af dine data begrænses under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du er altid velkommen til at kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Information Required by Law" på denne hjemmeside, hvis du har spørgsmål om dette eller andre databeskyttelsesrelaterede emner.

Analyseværktøjer og værktøjer leveret af tredjeparter

Der er mulighed for, at dine browsingmønstre bliver analyseret statistisk, når du besøger denne hjemmeside. Sådanne analyser udføres primært med det, vi kalder analyseprogrammer.

For detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer henvises til vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

2. Hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)

Ekstern hosting

Denne hjemmeside hostes af en ekstern tjenesteudbyder (host). Personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på værtens servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, metadata og kommunikation, kontraktoplysninger, kontaktoplysninger, navne, adgang til websider og andre data, der genereres via et websted.

Værten bruges med det formål at opfylde kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, litra b i GDPR) og af hensyn til sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetjenester fra en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, litra f i GDPR).

Vores host vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser og følge vores instruktioner med hensyn til sådanne data.

Vi bruger følgende host:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Indehaver: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
E-mail:info@all-inkl.com

Udførelse af en kontrakt databehandlingsaftale

For at garantere behandling i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne har vi indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores host.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data

Operatørerne af dette websted og dets sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Derfor håndterer vi dine personlige data som fortrolige oplysninger og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet en række personlige oplysninger. Personlige data omfatter data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, samt hvilke formål vi bruger disse data til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål oplysningerne indsamles.

Vi gør dig opmærksom på, at overførsel af data via internettet (f.eks. via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjepartsadgang.

Oplysninger om den ansvarlige part (omtalt som "den dataansvarlige" i GDPR)

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

Den dataansvarlige er den fysiske person eller juridiske enhed, der alene eller sammen med andre træffer beslutninger om formålene med og ressourcerne til behandlingen af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Varighed af opbevaring

Medmindre en mere specifik opbevaringsperiode er angivet i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil det formål, de blev indsamlet til, ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringsperioder); i sidstnævnte tilfælde vil sletningen finde sted, når disse grunde ophører med at gælde.

Oplysninger om dataoverførsel til USA

Vores hjemmeside bruger især værktøjer fra virksomheder med base i USA. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personlige oplysninger blive overført til disse virksomheders amerikanske servere. Vi må påpege, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at videregive personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at tage retslige skridt imod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) kan behandle, evaluere og permanent gemme dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til behandling af data

En lang række databehandlingstransaktioner er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan også til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet os. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der fandt sted før din tilbagekaldelse.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde; ret til at gøre indsigelse mod direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFÆLDE AF AT DATA BEHANDLES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 SECT. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE DATA BASERET PÅ GRUNDE, DER STAMMER FRA DIN UNIKKE SITUATION. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR ENHVER PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. FOR AT BESTEMME DET JURIDISKE GRUNDLAG, SOM ENHVER BEHANDLING AF DATA ER BASERET PÅ, BEDES DU KONSULTERE DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMLÆGGE TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIGE GRUNDE TIL BEHANDLINGEN AF DINE DATA, SOM OPVEJER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER AT KRÆVE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHEDER (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE REKLAME, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE BERØRTE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ SÅDAN REKLAME. DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DET ER FORBUNDET MED SÅDAN DIREKTE REKLAME. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONLIGE DATA EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at indgive en klage til det kompetente tilsynsorgan

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede ret til at indgive en klage til et tilsynsorgan, især i den medlemsstat, hvor de normalt har deres bopæl, arbejdsplads eller på det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at indgive en klage gælder uanset eventuelle andre administrative eller retslige procedurer, der er tilgængelige som retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at kræve, at vi udleverer alle data, som vi automatisk behandler på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, til dig eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Hvis du skulle kræve direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

SSL- og/eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom indkøbsordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted enten et SSL- eller et TLS-krypteringsprogram. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis du er forpligtet til at dele dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer, hvis du giver os tilladelse til at debitere din bankkonto) med os, efter at du har indgået en gebyrbaseret kontrakt med os, er disse oplysninger nødvendige for at behandle betalinger.

Betalingstransaktioner ved hjælp af almindelige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, debitering af din bankkonto) behandles udelukkende via krypterede SSL- eller TLS-forbindelser. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at kontrollere, om adresselinjen i browseren skifter fra "http://" til "https://" og også ved udseendet af låseikonet i browserlinjen.

Hvis kommunikationen med os er krypteret, vil tredjeparter ikke være i stand til at læse de betalingsoplysninger, du deler med os.

Information om, berigtigelse og sletning af data

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til at kræve oplysninger om dine arkiverede personlige data, deres kilde og modtagere samt formålet med behandlingen af dine data. Du kan også have ret til at få dine data rettet eller slettet. Hvis du har spørgsmål om dette emne eller andre spørgsmål om personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger, der kræves i henhold til loven".

Ret til at kræve behandlingsbegrænsninger

Du har ret til at kræve, at behandlingen af dine personlige data begrænses. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Oplysninger krævet ved lov". Retten til at kræve begrænsning af behandlingen gælder i følgende tilfælde:

  • I tilfælde af at du bestrider rigtigheden af dine data arkiveret af os, vil vi normalt have brug for noget tid til at verificere denne påstand. I den periode, hvor denne undersøgelse er i gang, har du ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data.
  • Hvis behandlingen af dine personlige data blev/er udført på en ulovlig måde, har du mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af dine data i stedet for at kræve sletning af disse data.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, og du har brug for dem til at udøve, forsvare eller kræve juridiske rettigheder, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning af dem.
  • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til Art. 21, stk. 1 i GDPR, skal dine rettigheder og vores rettigheder afvejes mod hinanden. Så længe det ikke er afgjort, hvis interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må disse data - med undtagelse af deres arkivering - kun behandles med dit samtykke eller for at kræve, udøve eller forsvare juridiske rettigheder eller for at beskytte andre fysiske personers eller juridiske enheders rettigheder eller af vigtige grunde af offentlig interesse, der er anført af Den Europæiske Union eller et EU-medlemsland.

Afvisning af uopfordrede e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af kontaktoplysninger, der er offentliggjort i forbindelse med de obligatoriske oplysninger, der skal gives i afsnittet "Lovpligtige oplysninger", til at sende os reklame- og informationsmateriale, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Operatørerne af dette websted og dets sider forbeholder sig udtrykkelig ret til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af salgsfremmende oplysninger, for eksempel via SPAM-beskeder.

4. Registrering af data på denne hjemmeside

Småkager

Vores hjemmesider og sider bruger det, der i branchen kaldes "cookies". Cookies er små tekstfiler, der ikke beskadiger din enhed. De gemmes enten midlertidigt, så længe en session varer (sessionscookies), eller de arkiveres permanent på din enhed (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Permanente cookies forbliver arkiveret på din enhed, indtil du aktivt sletter dem, eller de automatisk udryddes af din webbrowser.

I nogle tilfælde er det muligt, at tredjepartscookies gemmes på din enhed, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse cookies gør det muligt for dig eller os at drage fordel af visse tjenester, der tilbydes af tredjeparten (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har en række forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk set nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden cookies (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Formålet med andre cookies kan være analyse af brugermønstre eller visning af reklamemeddelelser.

Cookies, der er nødvendige for at udføre elektroniske kommunikationstransaktioner (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, du ønsker at bruge (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbskurvfunktionen), eller dem, der er nødvendige for optimering af hjemmesiden (f.eks. cookies, der giver målbar indsigt i webpublikummet), skal gemmes på grundlag af Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er nævnt. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i lagring af cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af operatørens tjenester. Hvis der er anmodet om dit samtykke til lagring af cookies, lagres de respektive cookies udelukkende på grundlag af det opnåede samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR); dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Cookie-indstillinger

Du har mulighed for at indstille din browser på en sådan måde, at du får besked, hver gang der placeres cookies, og kun at tillade accept af cookies i specifikke tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt eller aktivere slettefunktionen til automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænsede.

Hvis der bruges tredjepartscookies, eller hvis der bruges cookies til analytiske formål, vil vi underrette dig separat i forbindelse med denne databeskyttelsespolitik og, hvis det er relevant, bede om dit samtykke.

Serverens logfiler

Udbyderen af dette websted og dets sider indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk kommunikerer til os. Oplysningerne omfatter:

  • Typen og versionen af den anvendte browser
  • Det anvendte styresystem
  • Henvisnings-URL
  • Værtsnavnet på den computer, der har adgang
  • Tidspunktet for serverforespørgslen
  • IP-adressen

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Disse data registreres på grundlag af Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatøren af hjemmesiden har en legitim interesse i en teknisk fejlfri gengivelse og optimering af operatørens hjemmeside. For at opnå dette skal serverlogfiler registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via vores kontaktformular, vil de oplysninger, der er angivet i kontaktformularen, samt eventuelle kontaktoplysninger, der er angivet deri, blive gemt af os for at håndtere din forespørgsel, og i tilfælde af at vi har yderligere spørgsmål. Vi vil ikke dele disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til udførelsen af en kontrakt, eller hvis det er nødvendigt at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR) eller på din aftale (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR), hvis du har anmodet om dette.

De oplysninger, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dataene, tilbagekalde dit samtykke til arkivering af data, eller hvis det formål, hvortil oplysningerne arkiveres, ikke længere eksisterer (f.eks. efter at vi har afsluttet vores svar på din forespørgsel). Dette berører ikke eventuelle obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din anmodning, herunder alle de personoplysninger (navn, anmodning), der følger med, med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af Art. 6, stk. 1, litra b i GDPR, hvis din forespørgsel er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er påkrævet for udførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde behandles dataene på grundlag af vores legitime interesse i effektiv håndtering af henvendelser til os (art. 6, stk. 1, lit. f GDPR) eller på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a GDPR), hvis det er indhentet.

De data, som du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter afslutning af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Registrering på denne hjemmeside

Du har mulighed for at registrere dig på dette websted for at kunne bruge yderligere funktioner på webstedet. Vi bruger kun de data, du indtaster, med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, du har registreret dig for. De nødvendige oplysninger, som vi beder om ved registreringen, skal indtastes fuldt ud. I modsat fald afviser vi registreringen.

For at underrette dig om vigtige ændringer i omfanget af vores portefølje eller i tilfælde af tekniske ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der er angivet under registreringsprocessen.

Vi behandler de data, der er indtastet under registreringsprocessen, på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR).

De data, der registreres under registreringsprocessen, gemmes af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside. Derefter slettes disse data. Dette berører ikke obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Kommentarfunktionen på denne hjemmeside

Når du bruger kommentarfunktionen på denne hjemmeside, vil oplysninger om tidspunktet, hvor kommentaren blev genereret, og din e-mail-adresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt, blive arkiveret sammen med dine kommentarer.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på alle brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke gennemgår kommentarerne, før vi offentliggør dem, har vi brug for disse oplysninger for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af krænkelse af rettigheder, såsom ærekrænkelse eller propaganda.

Opbevaringsperiode for kommentarer

Kommentarer og eventuelle tilknyttede oplysninger gemmes af os og forbliver på denne hjemmeside, indtil det indhold, som kommentaren vedrørte, er slettet i sin helhed, eller hvis kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. fornærmende kommentarer).

Juridisk grundlag

Kommentarer gemmes på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet os. For at gøre dette skal du blot sende os en uformel meddelelse via e-mail. Dette berører ikke lovligheden af den dataindsamling, der fandt sted forud for din tilbagekaldelse.

5. Analyseværktøjer og reklame

Matomo (tidligere kaldet Piwik)

Denne hjemmeside bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruger teknologier, der gør det muligt at genkende brugeren på tværs af flere sider med det formål at analysere brugermønstrene (f.eks. cookies eller enhedsfingeraftryk). De oplysninger, der registreres af Matomo om brugen af denne hjemmeside, gemmes på vores server. Før arkiveringen bliver IP-adressen først anonymiseret.

Gennem Matomo er vi i stand til at indsamle og analysere data om de besøgendes brug af vores hjemmeside. På den måde kan vi f.eks. finde ud af, hvornår hvilke sidevisninger fandt sted, og fra hvilken region de kom. Derudover indsamler vi forskellige logfiler (f.eks. IP-adresse, referrer, anvendt browser og operativsystem) og kan måle, om besøgende på vores hjemmeside udfører bestemte handlinger (f.eks. klik, køb osv.).

Brugen af dette analyseværktøj er baseret på Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i analysen af brugermønstre for at optimere operatørens webtilbud og reklame. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale (f.eks. en aftale om lagring af cookies), finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hosting

Vi hoster udelukkende Matomo på vores egne servere, så alle analysedata forbliver hos os og ikke sendes videre. https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Google-annoncer

Hjemmesidens operatør bruger Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, hvis brugeren indtaster bestemte søgetermer i Google (søgeordsmålretning). Det er også muligt at placere målrettede annoncer baseret på de brugerdata, som Google er i besiddelse af (f.eks. lokaliseringsdata og interesser; målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi analysere disse data kvantitativt, f.eks. ved at analysere, hvilke søgetermer der resulterede i visning af vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til respektive klik.

Brugen af Google Ads er baseret på Art. 6 Sect. 1 lit. et seq. GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføre operatørens tjenester og produkter så effektivt som muligt.

6. Nyhedsbrev

Data til nyhedsbrev

Hvis du gerne vil abonnere på nyhedsbrevet, der tilbydes på denne hjemmeside, skal vi bruge en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der giver os mulighed for at kontrollere, at du er ejeren af den angivne e-mailadresse og giver samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet. Der indsamles ikke yderligere data, eller de indsamles kun på frivillig basis. Vi vil kun bruge sådanne data til at sende de ønskede oplysninger og vil ikke dele sådanne data med nogen tredjepart.

Behandlingen af de oplysninger, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet til arkivering af data, e-mailadressen og brugen af disse oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. ved at klikke på linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Dette berører ikke lovligheden af eventuelle databehandlingstransaktioner, der har fundet sted indtil nu.

De data, der er deponeret hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, gemmes af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller nyhedsbrevsudbyderen og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, når du afmelder dig nyhedsbrevet. Data, der er gemt til andre formål hos os, forbliver upåvirkede.

Når du har afmeldt dig nyhedsbrevet, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra den sorte liste bruges kun til dette formål og flettes ikke med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde de juridiske krav ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR). Opbevaringen i den sorte liste er tidsubegrænset. Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

7. Plug-ins og værktøjer

YouTube med udvidet integration af databeskyttelse

Vores hjemmeside indlejrer videoer fra hjemmesiden YouTube. Hjemmesidens operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube sikrer denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen oplysninger om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at deling af data med YouTube-partnere kan udelukkes som følge af den udvidede databeskyttelsestilstand. For eksempel vil YouTube, uanset om du ser en video, altid etablere en forbindelse med Google DoubleClick-netværket.

Så snart du begynder at afspille en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Som følge heraf får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, mens du besøger vores hjemmeside, giver du YouTube mulighed for direkte at tildele dine browsingmønstre til din personlige profil. Du har mulighed for at forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du er begyndt at afspille en video, vil YouTube desuden kunne placere forskellige cookies på din enhed eller sammenlignelige teknologier til genkendelse (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde vil YouTube kunne indhente oplysninger om denne hjemmesides besøgende. Disse oplysninger vil blandt andet blive brugt til at generere videostatistikker med det formål at forbedre webstedets brugervenlighed og forhindre forsøg på at begå bedrageri.

Under visse omstændigheder kan der udløses yderligere databehandlingstransaktioner, efter at du er begyndt at afspille en YouTube-video, hvilket er uden for vores kontrol.

Brugen af YouTube er baseret på vores interesse i at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde. I henhold til art. 6, stk. 1, litra f i GDPR er dette en legitim interesse. Hvis der er anmodet om en tilsvarende aftale, finder behandlingen udelukkende sted på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR; aftalen kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan YouTube håndterer brugerdata, i YouTubes databeskyttelsespolitik under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Denne hjemmeside bruger kortlægningstjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at gøre det muligt at bruge Google Maps-funktionerne skal din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor de arkiveres. Operatøren af denne hjemmeside har ingen kontrol over dataoverførslen.

Vi bruger Google Maps til at præsentere vores onlineindhold på en tiltalende måde og til at gøre det nemt at finde de steder, der er angivet på vores hjemmeside. Dette udgør en legitim interesse som defineret i Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR. Hvis der er indhentet en samtykkeerklæring, behandles dataene udelukkende på grundlag af Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Denne samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles erklæring om databeskyttelse under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Udbydere af e-handel og betalingstjenester

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data i det omfang, det er nødvendigt for etablering, indholdsorganisation eller ændring af det juridiske forhold (dataopgørelse). Disse handlinger foretages på grundlag af Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller handlinger forud for kontraktindgåelse. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data vedrørende brugen af denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugerne at bruge tjenesterne og fakturere for dem.

De indsamlede kundedata skal slettes, når ordren er gennemført, eller forretningsforholdet er ophørt. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte opbevaringsmandater.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakter for onlinebutikker, detailhandlere og forsendelse af merchandise

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med afviklingen af kontrakten, f.eks. til virksomheder, der har til opgave at sende varer, eller til pengeinstitutter, der har til opgave at afvikle betalinger. Enhver yderligere overførsel af data vil ikke finde sted eller vil kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Deling af dine data med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål, må ikke finde sted.

Grundlaget for behandlingen af data er Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til handlinger før kontraktindgåelse.

Dataoverførsel ved indgåelse af kontrakter om tjenester og digitalt indhold

Vi deler kun personlige data med tredjeparter, hvis det er nødvendigt i forbindelse med håndteringen af kontrakten, f.eks. med den finansielle institution, der har til opgave at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data må ikke finde sted eller må kun finde sted, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Deling af dine data med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, f.eks. til reklameformål, må ikke finde sted.

Grundlaget for behandlingen af data er Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller til handlinger før kontraktindgåelse.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Når du foretager et køb hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, bankkontooplysninger, kreditkortnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. For disse transaktioner gælder de respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser for de respektive udbydere. Brugen af betalingstjenesteudbydere er baseret på Art. 6(1)(b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en smidig, bekvem og sikker betalingstransaktion (art. 6(1)(f) GDPR). I det omfang der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er Art. 6(1)(a) GDPR det juridiske grundlag for databehandling; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/betalingstjenesteudbydere i forbindelse med denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"). Detaljer kan findes i PayPals privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

Leverandøren er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. afbetalingskøb). Hvis du vælger at betale med Klarna (Klarnas kasseløsning), vil Klarna indsamle forskellige personoplysninger fra dig. Klarna bruger cookies til at optimere brugen af Klarnas kasseløsning. For detaljer om brugen af Klarna-cookies, se venligst følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Detaljer kan findes i Klarnas privatlivspolitik under følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Øjeblikkelig overførsel Sofort

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Sofortüberweisung"-proceduren modtager vi en betalingsbekræftelse fra Sofort GmbH i realtid og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har valgt betalingsmetoden "Sofortüberweisung", bedes du sende PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, så de kan logge ind på din netbankkonto.

Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo, når du logger ind, og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har sendt. Derefter sender den os straks en transaktionsbekræftelse. Når du logger ind, kontrolleres din omsætning, kreditgrænsen for kassekreditten og eksistensen af andre konti og deres saldi også automatisk. Ud over PIN-koden og TAN-koden overføres de betalingsdata, du har indtastet, samt personoplysninger til Sofort GmbH. Dataene om din person er for- og efternavn, adresse, telefonnummer (er), e-mail-adresse, IP-adresse og muligvis andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af disse data er nødvendig for at fastslå din identitet uden tvivl og for at forhindre forsøg på bedrageri. For detaljer om betaling med øjeblikkelig bankoverførsel, se venligst følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/.

da_DKDansk