Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt az oldalt. A "személyes adatok" kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely az Ön személyes azonosítására alkalmas. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ezt a nyilatkozatot a jelen példány alján helyeztük el.

Adatfelvétel ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatok rögzítéséért ezen a weboldalon (azaz az "adatkezelő")?

A weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetősége a weboldal "Törvény által előírt információk" szakaszában található.

Hogyan rögzítjük az Ön adatait?

Az Ön adatait az Ön által velünk megosztott adatok eredményeként gyűjtjük. Ilyen lehet például az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információ.

Egyéb adatokat informatikai rendszereink automatikusan rögzítenek, vagy miután Ön a weboldal látogatása során beleegyezett azok rögzítésébe. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az oldal elérésének időpontja). Ezeket az adatokat automatikusan rögzítjük, amikor Ön belép erre a weboldalra.

Milyen célokra használjuk fel az Ön adatait?

Az információk egy része a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében kerül generálásra. Más adatok az Ön felhasználói szokásainak elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az Ön adatait illetően?

Ön jogosult arra, hogy bármikor tájékoztatást kapjon az archivált személyes adatainak forrásáról, címzettjeiről és céljairól, anélkül, hogy az ilyen jellegű közlésekért díjat kellene fizetnie. Jogában áll továbbá kérni adatai helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, lehetősége van arra, hogy ezt a hozzájárulását bármikor visszavonja, ami minden jövőbeli adatfeldolgozást érint. Ezen túlmenően joga van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között kérje adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti szervnél.

Ha ezzel vagy bármely más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban kérdése van, kérjük, bármikor forduljon hozzánk a weboldalon a "Törvény által előírt információk" című részben megadott címen.

Harmadik felek által biztosított elemzőeszközök és eszközök

Lehetőség van arra, hogy az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezzük, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az ilyen elemzések elsősorban az általunk elemző programoknak nevezett programokkal történnek.

Az elemzési programokról részletes információkat az alábbi Adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

2. Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (host) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, a kapcsolattartási kérelmek, a metaadatok és a kommunikáció, a szerződéses információk, a kapcsolattartási adatok, a nevek, a weboldalhoz való hozzáférés és a weboldalon keresztül generált egyéb adatok.

A tárhelyet a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online szolgáltatásaink biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi nyújtása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a teljesítési kötelezettségeinek teljesítéséhez és az ilyen adatokkal kapcsolatos utasításaink betartásához szükséges.

A következő hosztot használjuk:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Tulajdonos: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Telefon:+49 35872 353-10
Telefax:+49 35872 353-30
E-mail:info@all-inkl.com

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás megkötése

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozás garantálása érdekében a tárhelyszolgáltatóval megrendelés-feldolgozási szerződést kötöttünk.

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A weboldal és oldalainak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Ezért az Ön személyes adatait bizalmas információként és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor ezt a weboldalt használja, számos személyes adatot gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek segítségével Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, valamint hogy milyen célokra használjuk fel ezeket az adatokat. Azt is elmagyarázza, hogy hogyan és milyen célból gyűjtjük az adatokat.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. e-mailben történő kommunikáció) biztonsági résekkel járhat. Nem lehetséges az adatok teljes körű védelme harmadik fél hozzáférése ellen.

A felelős félre vonatkozó információk (a GDPR-ban "adatkezelő")

Az adatkezelő ezen a weboldalon a következő:

Proof GmbH
Gölzstraße 17
72072 Tübingen

Telefon: 07071-7952740
E-mail: info@proof.de

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Tárolási időtartam

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem határoztak meg egy különlegesebb tárolási időszakot, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az a cél, amelyre azokat gyűjtöttük, már nem érvényes. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okok miatt tároljuk személyes adatait (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnését követően kerül sor.

Az USA-ba történő adattovábbításra vonatkozó információk

Weboldalunk különösen az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használja. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai ezen vállalatok amerikai szervereire kerülhetnek. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az USA az uniós adatvédelmi jogszabályok értelmében nem minősül biztonságos harmadik országnak. Az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat kiadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki annak lehetősége, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) az Ön adatait amerikai szervereken feldolgozzák, értékelik és megfigyelési céllal tartósan tárolják. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Az adatfeldolgozási műveletek széles köre csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ön bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását is. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk).

ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA AZ ART. 6 SECT. 1 LIT. E VAGY F GDPR ALAPJÁN BÁRMIKOR JOGÁBAN ÁLL TILTAKOZNI SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN EGYEDI HELYZETÉBŐL FAKADÓ OKOK ALAPJÁN. EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ, HOGY AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA MILYEN JOGALAPON ALAPUL, KÉRJÜK, TEKINTSE MEG EZT AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT. HA ÖN TILTAKOZÁST JELENT BE, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ, VÉDELEMRE MÉLTÓ INDOKOKAT TUDUNK BEMUTATNI AZ ADATFELDOLGOZÁSRA, AMELYEK FELÜLMÚLJÁK AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT, VAGY HA AZ ADATKEZELÉS CÉLJA JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME (A GDPR 21. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK, ÖNNEK JOGA VAN AHHOZ, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAINAK ILYEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSA ELLEN. EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN REKLÁMOZÁSSAL KAPCSOLATOS. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN REKLÁMCÉLOKRA (A GDPR 21. CIKK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti szervnél történő panaszbejelentés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogosultak panaszt tenni a felügyeleti szervnél, különösen abban a tagállamban, ahol általában lakóhelyük, munkahelyük van, vagy ahol az állítólagos jogsértés történt. A panaszbejelentési jog a jogorvoslati lehetőségként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül érvényesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatokat általánosan használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak akkor kerül sor, ha ez technikailag megvalósítható.

SSL és/vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön mint a weboldal üzemeltetője által nekünk küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a weboldal SSL- vagy TLS-titkosítási programot használ. A titkosított kapcsolat felismerhető abból, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett a "https://" változik, valamint abból, hogy a böngésző sorában megjelenik a lakat ikon.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha Ön köteles megosztani velünk fizetési adatait (pl. számlaszámát, ha felhatalmazást ad nekünk bankszámlája megterhelésére), miután díjköteles szerződést kötött velünk, ezekre az adatokra a fizetések feldolgozásához van szükség.

Az általános fizetési módokat (Visa/MasterCard, bankszámlára történő terhelés) használó fizetési tranzakciókat kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolatokon keresztül dolgozzuk fel. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett a "https://" változik, valamint arról, hogy a böngésző sorában megjelenik a lakat ikon.

Ha a velünk folytatott kommunikáció titkosított, harmadik felek nem tudják elolvasni a velünk megosztott fizetési információkat.

Tájékoztatás az adatokról, azok helyesbítése és törlése

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ön archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint az Ön adatainak feldolgozásának céljáról. Joga lehet továbbá adatai helyesbítéséhez vagy törléséhez. Ha kérdése van ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármilyen más, személyes adatokkal kapcsolatos kérdése van, kérjük, bármikor forduljon hozzánk a "Törvény által előírt információk" pontban megadott címen.

A feldolgozás korlátozásának követeléséhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak feldolgozását illetően korlátozások bevezetését kérje. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a "Törvény által előírt információk" pontban megadott címen. Az adatkezelés korlátozásának követeléséhez való jog a következő esetekben érvényes:

  • Abban az esetben, ha Ön vitatja az általunk archivált adatainak helyességét, általában némi időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt az állítást ellenőrizzük. Amíg ez a vizsgálat tart, Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását.
  • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt/történik, lehetősége van arra, hogy az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
  • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van azokra a jogi jogosultságok gyakorlásához, védelméhez vagy igényérvényesítéséhez, akkor joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását azok törlése helyett.
  • Ha Ön kifogást emelt az Art. 21. § (1) bekezdése alapján, az Ön jogait és a mi jogainkat egymással szemben kell mérlegelni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, ezeket az adatokat - az archiválásuk kivételével - csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okokból lehet kezelni.

Kéretlen e-mailek visszautasítása

Ezúton tiltakozunk az ellen, hogy a "Törvény által előírt információk" pontban kötelezően megadandó adatokkal együtt közzétett elérhetőségi adatokat olyan reklám- és tájékoztató anyagok küldésére használják fel, amelyeket nem kértünk kifejezetten. A weboldal és oldalainak üzemeltetői fenntartják a kifejezett jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a promóciós információk kéretlen küldése esetén, például SPAM-üzenetek útján.

4. Az adatok rögzítése ezen a weboldalon

Sütik

Weboldalaink és oldalaink úgynevezett "sütiket" használnak. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek nem okoznak kárt az Ön eszközében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet idejére tárolják (munkamenet-sütik), vagy véglegesen archiválják az Ön eszközén (állandó sütik). A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek, amint Ön befejezi látogatását. Az állandó sütik mindaddig archiválva maradnak az eszközén, amíg Ön aktívan nem törli őket, vagy amíg a böngészője automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben lehetséges, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódnak az Ön eszközén, amint belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy Ön vagy mi igénybe vehessünk bizonyos, a harmadik fél által kínált szolgáltatásokat (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges sütik).

A sütiknek számos funkciója van. Számos cookie technikailag elengedhetetlen, mivel a cookie-k nélkül bizonyos funkciók a weboldalon nem működnének (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik célja lehet a felhasználói szokások elemzése vagy promóciós üzenetek megjelenítése.

Azokat a sütiket, amelyek az elektronikus kommunikációs tranzakciók végrehajtásához szükségesek (kötelező sütik) vagy az Ön által használni kívánt bizonyos funkciók biztosításához szükségesek (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz), vagy amelyek a weboldal optimalizálásához szükségesek (pl. olyan sütik, amelyek mérhető betekintést nyújtanak a webes közönségről), az Art. GDPR 6. szakasz 1. f) pontja alapján, kivéve, ha más jogalapra hivatkoznak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához, hogy biztosítsa az üzemeltető szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtását. Amennyiben a cookie-k tárolásához az Ön hozzájárulását kérték, az adott cookie-k tárolása kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. a) pont); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Cookie beállítások

Lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy minden alkalommal értesítést kapjon, amikor sütiket helyeznek el, és hogy csak bizonyos esetekben engedélyezze a sütik elfogadását. Ön kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, illetve aktiválhatja a törlési funkciót a sütik automatikus törléséhez a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó sütiket használunk, vagy ha a sütiket elemzési célokra használjuk, erről külön értesítjük Önt a jelen adatvédelmi irányelvvel együtt, és adott esetben kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

A jelen weboldal és oldalainak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek az információk a következőket tartalmazzák:

  • A használt böngésző típusa és verziója
  • A használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hostneve
  • A kiszolgáló lekérdezésének időpontja
  • Az IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezeket az adatokat az Art. GDPR 6. szakasza 1. bekezdésének f) pontja alapján. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a műszakilag hibamentes ábrázoláshoz és az üzemeltető weboldalának optimalizálásához. Ennek érdekében szervernaplófájlokat kell rögzíteni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül küld nekünk kérdéseket, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, valamint az abban megadott kapcsolattartási adatokat tároljuk a megkeresés kezelése érdekében, illetve abban az esetben, ha további kérdéseink merülnek fel. Ezeket az információkat az Ön hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg.

Ezen adatok feldolgozása az alábbi cikkeken alapul. 6. bek. 1 lit. b GDPR alapján, ha az Ön kérése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy ha az a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett kérelmek hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ha ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri tőlünk az adatok törlését, nem vonja vissza az adatok archiválásához adott hozzájárulását, vagy ha az adatok archiválásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük a megkeresésére adott válaszunkat). Ez nem érinti a kötelező jogi rendelkezéseket - különösen a megőrzési időszakokat.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön kérését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, kérés), tároljuk és feldolgozzuk az Ön kérésének feldolgozása céljából. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása az Art. GDPR 6. szakasz 1. b) pontja alapján történik, ha az Ön megkeresése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatok feldolgozása a hozzánk benyújtott megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünk alapján történik (GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. f) pont), vagy az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. a) pont), ha azt megkapta.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi kéréseken keresztül hozzánk küldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri tőlünk a törlést, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. a kérése teljesítését követően). A kötelező törvényi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - érintetlenül maradnak.

Regisztráció ezen a weboldalon

Lehetősége van regisztrálni ezen a weboldalon, hogy a weboldal további funkcióit használhassa. Az Ön által megadott adatokat kizárólag az adott ajánlat vagy szolgáltatás igénybevételéhez használjuk fel, amelyre Ön regisztrált. A regisztrációkor általunk kért kötelező adatokat teljes egészében meg kell adni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk.

A portfóliónk terjedelmében bekövetkező fontos változásokról vagy technikai módosítások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön értesítésére.

A regisztrációs folyamat során megadott adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. a) pont).

A regisztrációs folyamat során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön regisztrált ezen a weboldalon. Ezt követően ezeket az adatokat töröljük. Ez nem érinti a kötelező törvényi megőrzési kötelezettségeket.

A weboldalon a hozzászólás funkció

Amikor Ön a weboldalon a hozzászólási funkciót használja, a hozzászólás létrehozásának időpontjára vonatkozó információkat, valamint az Ön e-mail címét és - ha nem névtelenül írja be a hozzászólását - az Ön által választott felhasználónevet is archiváljuk a hozzászólásán kívül.

Az IP-cím tárolása

A hozzászólási funkció tárolja a hozzászólásokat beíró összes felhasználó IP-címét. Mivel nem vizsgáljuk át a hozzászólásokat a közzététel előtt, szükségünk van ezekre az adatokra, hogy jogsérelem, például rágalmazás vagy propaganda esetén felléphessünk a szerző ellen.

Az észrevételek tárolási ideje

A hozzászólásokat és a hozzájuk tartozó információkat mi tároljuk, és mindaddig ezen a weboldalon maradnak, amíg a hozzászólás tartalmát teljes egészében nem töröljük, vagy ha a hozzászólásokat jogi okokból törölni kellett (pl. sértő hozzászólások).

Jogalap

A megjegyzéseket az Ön hozzájárulása alapján tároljuk (GDPR 6. cikk 1. szakasz 1. a) pont). Önnek joga van bármikor visszavonni a már megadott hozzájárulását. Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy e-mailben küld nekünk egy nem hivatalos értesítést. Ez nem érinti az Ön visszavonása előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

5. Elemzési eszközök és reklám

Matomo (korábbi nevén Piwik)

Ez a weboldal a Matomo nyílt forráskódú webelemző szolgáltatást használja. A Matomo olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését több oldalon keresztül a felhasználói minták elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Matomo által a weboldal használatáról rögzített információkat a szerverünkön tároljuk. Az archiválás előtt az IP-cím először anonimizálásra kerül.

A Matomo segítségével képesek vagyunk adatokat gyűjteni és elemezni a weboldalunk látogatók általi használatáról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk például, hogy mikor milyen oldalmegtekintések történtek, és melyik régióból érkeztek. Ezenkívül különböző naplófájlokat gyűjtünk (pl. IP-cím, hivatkozó, használt böngésző és operációs rendszer), és mérni tudjuk, hogy a weboldalunk látogatói végrehajtanak-e bizonyos műveleteket (pl. kattintások, vásárlások stb.).

Ennek az elemzési eszköznek a használata az Art. GDPR 6. szakasza 1. bekezdésének f) pontján alapul. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások elemzéséhez, hogy optimalizálja az üzemeltető webes kínálatát és reklámjait. Ha megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), az adatkezelés kizárólag az Art. 6. bek. 1 lit. a GDPR alapján történik; a megállapodás bármikor visszavonható.

Hosting

A Matomo-t kizárólag a saját szervereinken hosztoljuk, így minden elemzési adat nálunk marad, és nem kerül továbbításra.https://www.proof.de/wp-content/plugins/matomo/app/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de&backgroundColor=&fontColor=&fontSize=&fontFamily=

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország online promóciós programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, ha a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-be (kulcsszavas célzás). Lehetőség van továbbá célzott hirdetések elhelyezésére a Google birtokában lévő felhasználói adatok alapján (pl. helyadatok és érdeklődési körök; célcsoportcélzás). A weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon elemezhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések eredményezték a hirdetéseink megjelenítését, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A Google Hirdetések használata az Art. 6. szakasz 1. lit. és azt követő szakaszai alapján. GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke az üzemeltető szolgáltatásainak és termékeinek minél hatékonyabb marketingje.

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretne feliratkozni a weboldalon található hírlevélre, akkor szükségünk lesz az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok archiválásához, az e-mail címhez és ezen információknak a hírlevél küldéséhez való felhasználásához adott hozzájárulását, például a hírlevélben található "Leiratkozás" linkre kattintva. Ez nem érinti az eddigi adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából nálunk elhelyezett adatokat a hírlevélről való leiratkozásig tároljuk, illetve a hírlevélszolgáltató a hírlevélről való leiratkozásig tárolja, és a hírlevélről való leiratkozás után törli a hírlevél-elosztó listáról. Az egyéb célból nálunk tárolt adatok nem változnak.

Miután leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató egy feketelistán tárolhatjuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelistán való tárolás határozatlan ideig tart. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

7. Plug-inek és eszközök

YouTube kibővített adatvédelmi integrációval

Weboldalunk a YouTube weboldal videóit ágyazza be. A weboldal üzemeltetője a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód biztosítja, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kibővített adatvédelmi mód következtében kizárható az adatok megosztása a YouTube partnereivel. Például, függetlenül attól, hogy éppen videót néz, a YouTube mindig kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elkezd lejátszani egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ennek eredményeképpen a YouTube szervere értesítést kap arról, hogy Ön melyik oldalunkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, miközben oldalunkat látogatja, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési szokásait közvetlenül a személyes profiljához rendelje. Ezt a YouTube-fiókjából való kilépéssel megakadályozhatja.

Továbbá, miután Ön elkezdett lejátszani egy videót, a YouTube képes lesz különböző sütiket elhelyezni az Ön eszközén, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. az eszköz ujjlenyomatát). Ily módon a YouTube képes lesz információkat szerezni a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák készítésére használják fel azzal a céllal, hogy javítsák az oldal felhasználóbarátságát és megakadályozzák a csalási kísérleteket.

Bizonyos körülmények között a YouTube-videók lejátszásának megkezdése után további adatfeldolgozási tranzakciók indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube használata azon az érdekünkön alapul, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be. Az Art. GDPR 6. szakasza 1. bekezdésének f) pontja alapján ez jogos érdek. Ha megfelelő megállapodást kértek, az adatkezelés kizárólag az Art. 6 bek. 1. lit. a GDPR alapján történik; a megállapodás bármikor visszavonható.

A YouTube felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a YouTube Adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Ez a weboldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához az Ön IP-címét el kell tárolni. Ez az információ általában a Google egyik szerverére kerül az Egyesült Államokban, ahol archiválásra kerül. A weboldal üzemeltetőjének nincs befolyása az adattovábbításra.

A Google Térképet arra használjuk, hogy online tartalmainkat vonzó módon mutassuk be, és hogy a weboldalunkon közzétett helyszíneket könnyen megtaláljuk. Ez jogos érdeknek minősül, ahogyan azt az Art. GDPR 6. szakaszának 1. f) pontja szerinti jogos érdek. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot beszereztük, az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján történik. GDPR 6. szakasza 1. pontjának a) alpontja alapján történik. Ez a hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg a Google Adatvédelmi nyilatkozatát az alábbiakban: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. e-kereskedelmi és fizetési szolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél- és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak a jogviszony létesítéséhez, tartalmi szervezéséhez vagy módosításához szükséges mértékben gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel (adatleltár). Ezeket a cselekményeket az Art. GDPR 6. szakasz 1. b. lit. alapján történnek, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző cselekmények céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználók számára lehetővé tegyük a szolgáltatások igénybevételét és azok számlázását.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítésekor vagy az üzleti kapcsolat megszűnésekor törölni kell. Ez nem érinti a jogszabályi megőrzési kötelezettségeket.

Adattovábbítás a webáruházak, kiskereskedők és az áruk szállítása esetén a szerződéskötéskor

Személyes adatokat csak akkor osztunk meg harmadik felekkel, ha ez a szerződés lebonyolításával összefüggésben szükséges; például az áruk szállításával megbízott vállalatokkal vagy a fizetések feldolgozásával megbízott pénzintézettel. További adattovábbításra nem, vagy csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatainak harmadik féllel történő megosztására az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklámcélokból, nem kerülhet sor.

Az adatfeldolgozás alapja az Art. GDPR 6. szakasz 1. b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából.

Adattovábbítás a szolgáltatásokra és digitális tartalomra vonatkozó szerződések lezárásakor

Személyes adatokat csak akkor osztunk meg harmadik felekkel, ha ez a szerződés lebonyolításával összefüggésben szükséges; például a fizetések feldolgozásával megbízott pénzintézettel.

További adattovábbításra nem kerülhet sor, vagy csak akkor kerülhet sor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatainak harmadik féllel történő megosztására az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, például reklámcélokból, nem kerülhet sor.

Az adatfeldolgozás alapja az Art. GDPR 6. szakasz 1. b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából.

Fizetési szolgáltatások

Weboldalunkon harmadik fél cégek fizetési szolgáltatásait integráljuk. Amikor Ön nálunk vásárol, az Ön fizetési adatait (pl. név, fizetési összeg, bankszámlaadatok, hitelkártya száma) a fizetési szolgáltató a fizetés feldolgozása céljából feldolgozza. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltatók vonatkozó szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A pénzforgalmi szolgáltatók igénybevétele az Art. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján (szerződéses feldolgozás) és a zökkenőmentes, kényelmes és biztonságos fizetési tranzakció érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Amennyiben az Ön hozzájárulását kérik bizonyos műveletekhez, az Art. 6(1)(a) GDPR a jogalapja az adatfeldolgozásnak; a hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható.

A következő fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat használjuk a jelen weboldal keretében:

PayPal

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban "PayPal"). Részletek a PayPal adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Klarna

A szállító a Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország (a továbbiakban: Klarna). A Klarna különböző fizetési lehetőségeket kínál (pl. részletvásárlás). Ha Ön a Klarna segítségével történő fizetést választja (Klarna pénztári megoldás), a Klarna különböző személyes adatokat gyűjt Öntől. A Klarna sütiket használ a Klarna pénztárgépes megoldás használatának optimalizálása érdekében. A Klarna cookie-k használatával kapcsolatos részletekért kérjük, tekintse meg az alábbi linket: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

A részleteket a Klarna adatvédelmi szabályzatában találja az alábbi linken: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Azonnali átutalás Sofort

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója a Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Németország (a továbbiakban "Sofort GmbH"). A "Sofortüberweisung" eljárás segítségével valós időben kapunk egy fizetési visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, és azonnal megkezdhetjük kötelezettségeink teljesítését. Ha a "Sofortüberweisung" fizetési módot választotta, kérjük, küldje el a PIN-kódot és egy érvényes TAN-t a Sofort GmbH-nak, amellyel az be tud jelentkezni az online bankszámlájára.

A Sofort GmbH a bejelentkezés után automatikusan ellenőrzi az Ön számlaegyenlegét, és az Ön által átadott TAN segítségével végrehajtja az átutalást. Ezt követően azonnal elküldi nekünk a tranzakció visszaigazolását. A bejelentkezés után automatikusan ellenőrzi az Ön forgalmát, a folyószámlahitel hitelkeretét és más számlák meglétét és azok egyenlegét is. A PIN és a TAN mellett az Ön által megadott fizetési adatok, valamint személyes adatok is továbbításra kerülnek a Sofort GmbH részére. Az Ön személyére vonatkozó adatok a kereszt- és vezetéknév, cím, telefonszám(ok), e-mail cím, IP-cím és esetleg egyéb, a fizetés feldolgozásához szükséges adatok. Ezen adatok továbbítása az Ön személyazonosságának kétséget kizáró megállapításához és a csalási kísérletek megelőzéséhez szükséges. Az azonnali banki átutalással történő fizetéssel kapcsolatos részleteket az alábbi linkeken találja: https://www.sofort.de/datenschutz.html és https://www.klarna.com/sofort/.

hu_HUMagyar