Przetwarzanie plików PDF i TIFF w miękkiej oprawie

SpectraProof może współpracować z plikami PDF (Portable Document Format) w celu softproofingu i wyświetlania treści cyfrowych.

SpectraProof przetwarza gotowe do druku pliki PDF, takie jak dane PDF-X z separacjami lub złożone obrazy TIFF. Pliki PDF są interpretowane przez RIP i zapisywane jako separacje. Obliczenia softproof w SpectraProof są następnie oparte na tych separacjach do obliczeń i komponowania.

Tekst, obrazy, kolory, czcionki i układ są wyświetlane tak, jak pojawiłyby się w ostatecznym wydrukowanym lub opublikowanym dokumencie. Użytkownicy mogą powiększać i pomniejszać, przesuwać i nawigować po dokumencie PDF w celu szczegółowej kontroli.

pl_PLPolski