Zpracování softproofů PDF a TIFF

SpectraProof umí pracovat se soubory PDF (Portable Document Format) pro softwarovou kontrolu a zobrazení digitálního obsahu.

SpectraProof zpracovává soubory PDF připravené k tisku, jako jsou data PDF-X se separacemi nebo složené obrázky TIFF. Soubory PDF jsou interpretovány RIPem a uloženy jako separace. Výpočet softproofu v SpectraProof je pak založen na těchto separacích pro výpočet a kompozici.

Text, obrázky, barvy, písma a rozvržení jsou zobrazeny tak, jak by se objevily v konečném tištěném nebo publikovaném dokumentu. Uživatelé mohou dokument PDF zvětšovat a zmenšovat, posouvat a procházet jím pro podrobnou kontrolu.

cs_CZČeština