Validace monitoru, světla a úlohy

SpectraProof disponuje nejen funkcemi validace úloh pro měření a validaci soft proofingových úloh. Má také vestavěné funkce pro validaci monitorů a osvětlení používaných pro soft proofing.

Validace pro monitory:

Ověřování monitorů je poměrně jednoduché: Přiložíte měřicí zařízení na obrazovku. Poté můžete monitor validovat. V SpectraProof existuje několik cílů pro hlášení monitorů, například cíle ISO a mediální klíny. Jedná se o typické cíle CMYK, ale existuje také mnoho cílů RGB. Veškeré cíle CMYK se validují posunem pomocí vybraného profilu ICC. V tomto případě SpectraProof nepoužívá pevnou sadu políček RGB. Používá sadu políček CMYK a vypočítává je pomocí aktuálně vybraného profilu ICC.

Nemluvíme zde o ověřování úlohy, ale o ověřování monitoru: Fogra51, FOGRA52, WAN/IFRA Newspaper atd. Uživatel SpectraProof by mohl snadno provést validaci monitoru. Na rozdíl od validace monitoru validace úlohy vždy používá barvy v úloze a validuje se podle profilu a profilu monitoru. Je to podobné jako u mediálního klínu se zabudovaným polem přímých barev.

Proč tomu tak je? Někdy se mohou vyskytnout barvy, které jsou mimo gamut, i když je gamut velký, a ty by samozřejmě nemusely být nutně obsaženy v předpřipravené sadě záplat. Některé barvy, jako například PANTONE 806 C, neprojdou validací monitoru, protože jsou z hlediska gamutu tak daleko, že nemusí být správně reprezentovány. To může být stejně tak v papírovém nátisku, který bude mít za následek Delta-E00 6 nebo 8 pro tyto barvy.

Ověření pro měkkou ochranu proti světlu

Při použití systému SmartLightningSystem (SLS) nebo Monitor SLS se světelným krytem pro softproofing, SpectraProof dokáže ověřit světlo softproofingové kukly nebo kabiny během rychlých 30 sekund.

cs_CZČeština