Kalibrace Spectralight

Spectraproof Softproof Řešení se Spectralightem, digestoří, monitorem Softproof: Přesná spektrální predikce pro procesní a bodové barvy

Pokud máte světlo SpectraLight od Lacunasolutions, monitor nebo stropní světlo, můžete toto světlo kalibrovat od SpectraProof. Světlo SpectraLight a další řešení jsou vybavena multispektrálními diodami LED. Tyto diody LED lze ovládat z hlediska barvy, jasu a obsahu UV záření prostřednictvím počítačového rozhraní pomocí softwaru a měřiče.

Uživatel zadá výchozí hodnoty, jako je hodnota barvy, bílá barva, například teplota barvy, a jas, například hodnota luxů. Světlo se pak automaticky přizpůsobí těmto hodnotám. Ano. v budoucích verzích SpectraProof se bude světlo automaticky měnit při výběru profilu ICC. Budou vygenerovány správné bílé body profilu ICC.


Obecně však SpectraProof nabízí také možnost validace libovolného světelného zdroje. Ten nelze kalibrovat, ale SpectraProof se může dotázat na cílové hodnoty, provést měření, porovnat je s cílovými hodnotami a validovat světelný zdroj.

cs_CZČeština