Validering for skærm, lys og job

SpectraProof har ikke kun jobvalideringsfunktioner til måling og validering af soft proofing-jobs. Den har også indbyggede funktioner til validering af skærme og belysning, der bruges til softproofing.

Validering til monitorer:

Validering af skærme er ret ligetil: Du placerer din måleenhed på din skærm. Derefter kan du validere din skærm. I SpectraProof er der flere monitorrapportmål, såsom ISO-mål og mediekiler. Det er typiske CMYK-mål, men der er også mange RGB-mål. Alle CMYK-mål valideres ved at forskyde med den valgte ICC-profil. I dette tilfælde bruger SpectraProof ikke et fast sæt RGB-patches. Den bruger et sæt CMYK-patches og beregner dem ved hjælp af den aktuelt valgte ICC-profil.

Vi taler ikke om at validere et job her, men om at validere en monitor: Fogra51, FOGRA52, WAN/IFRA Newspaper osv. En SpectraProof-bruger kan nemt udføre skærmvalidering. I modsætning til monitorvalidering bruger jobvalidering altid farverne i jobbet og validerer i forhold til profilen og monitorprofilen. Det svarer til mediekilen med det indbyggede spotfarvefelt.

Hvorfor er det sådan? Nogle gange kan der være farver, der ligger uden for gamut'en, selv om gamut'en er stor, og dem ville man selvfølgelig ikke nødvendigvis have i et præfabrikeret patch-sæt. Nogle farver som en PANTONE 806 C vil ikke kunne valideres på skærmen, da den er så langt ude i forhold til gamut, at den måske ikke bliver repræsenteret korrekt. Dette kan også være tilfældet i en papirkopi, der vil resultere i en Delta-E00 på 6 eller 8 for disse farver.

Validering til softproofing af lys

Når du bruger SmartLightningSystem (SLS) eller SLS-monitor med lyshætte Til softproofing kan SpectraProof validere lyset i din softproofing-hætte eller -kabine i løbet af 30 sekunder.

da_DKDansk