Měření a výměna substrátů whitepoint

V aplikaci SpectraProof můžete měřit barevné charakteristiky bílého bodu tiskového substrátu a provádět úpravy, které zajistí přesnost barev a konzistenci finálního softproofingového výstupu.

Spectraproof Softproof Řešení: Nabídka na obrazovce při přidávání nových substrátů pro Softproofing

Různé substráty mohou mít různé odstíny bílé, teplejší (načervenalé nebo nažloutlé) nebo chladnější (namodralé) bílé body. Bílý bod v SpectraProof je definován jako CIELab a lze jej měřit pomocí kompatibilního spektrofotometru, jako je X-Rite i1Pro2 nebo MYIRO1 od společnosti KonicaMinolta.

Proč je bílý bod papíru tak důležitý pro softproofing?

Bílý tón neboli bílý bod papíru je při správě barev rozhodující z několika důležitých důvodů:

  • Sladění barev: Návrháři a tiskárny často pracují s cílem sladit konkrétní barvy, například barvy firemní značky. Bílý bod papíru má zásadní význam pro dosažení přesného sladění barev, protože ovlivňuje způsob vnímání a reprodukce barev.
  • Přesný bílý bod umožňuje návrhářům, předtiskové přípravě a tiskárnám předvídat, jak budou barvy vypadat při tisku na konkrétní papír. Tato předvídatelnost je zásadní pro dosažení požadovaných barev a vizuálního dojmu v tištěných materiálech.
  • Eliminace barevných posunů: Posun bílého tónu papíru může způsobit nežádoucí barevné změny v tištěných materiálech. Například použití papíru s teplým (nažloutlým) nebo studeným (namodralým) bílým bodem ovlivní vzhled tištěných barev. Měření bílého tónu papíru v SpectraProof ukáže přesně tento barevný posun.
  • Přesně Softproofing: Při výrobě barevných náhledů nebo maket pro schválení klientem by měl bílý bod v softproofu odpovídat zamýšlenému finálnímu tisku. To zajistí, že klienti uvidí přesnou reprezentaci toho, jak budou barvy vypadat na tištěné verzi.
  • Pro firmy a značky je zachování konzistentních barev v marketingových materiálech zásadní pro identitu značky. Použití přesného bílého bodu zajišťuje věrnou reprodukci barev značky v různých tištěných materiálech.

Bílý tón nebo bílý bod papíru je pro správu barev zásadní, protože poskytuje referenci pro konzistenci barev, umožňuje přesné přiřazení barev a zajišťuje předvídatelné a spolehlivé výsledky v tiskovém procesu.

Spectraproof Softproof Řešení: Zpráva na obrazovce při přidávání nových substrátů pro Softproofing
cs_CZČeština